Slide8Slide8Slide1Slide1Slide2Slide2Slide3Slide3Slide4Slide4Slide5Slide5Slide6Slide6Slide7Slide7

به تارنمای شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم خوش آمدید

خلاصه اطلاعات پروژه
• محل احداث مجتمع پتروشیمی GtPP: شهرک صنعتی سوزا - جزیره قشم.
• ظرفیت مجتمع: 500 هزارتن در سال.
• خوراک: گاز طبیعی به میزان حدود 5 میلیون متر مکعب در روز.
• نحوه تامین : از طریق خط لوله و تحویل توسط شرکت ملی گاز استان هرمزگان.
• میزان تولید مجتمع: بیش از 2 هزار تن در روز.
• محصولات: پلی پروپیلن، بنزین پیرولیز و LPG.
• نحوه تامین آب: از دریا.
• نحوه تامین برق: بخشی از شبکه سراسری و بخش عمده از طریق نیروگاه اختصاصی.
• میزان اشتغال: حداقل 450 نفر به طور مستقیم.
 
http://mail.qipico.com